PSYCHOLOGIEPRAKTIJK VAN BUUREN @ WORK

 

Burn-out Programma door Toppsychologen en Topsporters

 

 

Vrijwel ieder bedrijf krijgt te maken met werknemers die een burn-out hebben en 17% van de werknemers heeft burn-out klachten. De gemiddelde duur van een burn-out is 242 dagen en kost de werkgever daarmee € 60,000 per werknemer. Wettelijk gezien zijn de kosten van de burn-out zijn voor de werkgever. De WHO maar ook de zorgverzekeraar ziet het als een beroepsziekte. De kosten bedragen € 250 per dag: loonbetaling, begeleiding, vervanging, re-integratie, arbeidsongeschiktheid worden hierbij meegeteld.

 

Met name in de sectoren onderwijs, zorg, openbaar bestuur, industrie en vervoer is het ziekteverzuim hoog, tussen de 4% en de 5%. Vroege signalering van stress of andere psychische klachten bespaart onnodig leed en kosten. De belangrijkste doelen bij Psychologiepraktijk van Buuren @ work zijn niet alleen werkhervatting, maar ook vroege interventies en het voorkomen van uitval. Psychologiepraktijk van Buuren start 8 weken sneller op en het doel van het programma is om werknemers na 3 maanden weer een stuk te reïntegreren na 6 maanden grotendeels te reïntegreren. Dit levert al snel EUR 15,000 minder kosten op.

 

1. BEDRIJFSPREVENTIE PROGRAMMA

 

Geschikt voor medewerkers die (nog) niet verzuimen

 

Psychologiepraktijk van Buuren behelst onder meer een programma voor medewerkers die (nog) niet verzuimen maar wel psychische klachten ervaren en dreigen uit te vallen op het werk. Korte interventies, gegarandeerd discreet, anoniem en AVG-proof, door een deskundig psycholoog. Dit programma wordt aangeboden en betaald door de werkgever. De interventies zijn niet specifiek gericht op werkgerelateerde stress. Het doel is psychisch uitval voorkomen of beperken.

 

 

KORT EN KRACHTIG PROGRAMMA

 

Bestaande uit:

 

• Een online vragenlijst en één uur gesprek met de psycholoog via beeldbellen ter verkenning van psychische problemen;

• Een passend e-healthprogramma met twee uren begeleiding door de psycholoog.

 

Tegelijkertijd kunnen we uw bedrijf inzicht geven – geanonimiseerd – in welke problemen er spelen in uw organisatie, mogelijk specifiek per afdeling of anderzijds.

 

 

 

Graag gaan wij met uw HR adviseur of bedrijfsarts in gesprek over de mogelijkheden voor een aanbod op maat van Psychologiepraktijk van Buuren @ Work.

 

 

 

2. INDIVIDUEEL PROGRAMMA

 

Geschikt voor medewerkers die verzuimen

 

Een gezonde geest in een gezond lichaam is de basis van het programma dat Psychologiepraktijk van Buuren tezamen met Fascinatio Sports heeft opgezet en kent drie effecten:

 

 

Directe start van herstel

 

Direct na aanmelding wordt het programma binnen 5 werkdagen opgestart. De Wet Poortwachter verwacht een plan van aanpak uiterlijk 8 weken na ziektemelding. Dit verkort het herstel dus met 7 weken.

 

Verkorte duur van de burn-out

De gemiddelde duur van de burn-out is 242 dagen. Door 8 weken te wachten op het plan van aanpak zien we dat de burn-out verslechtert, waardoor het herstel ook nog een keer langer duurt. Wij streven ernaar uw werknemer na 3 maanden weer gedeeltelijk aan het werk te hebben en na 6 maanden weer gere-integreerd te hebben.

 

Probleem wordt aangepakt, geen symptoombestrijding

De belangrijkste oorzaken van burn-out zijn: persoonlijkheid, perfectionisme, sub-assertiviteit en controlebehoefte. We starten een op maat gemaakt, geïntegreerd programma met een psycholoog en een personal trainer.

 

Toppsychologen en topsporters werken samen in dit programma:

Ariane Smit is psycholoog en in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. Tevens is ze marathonschaatser in een topdivisie team;

Vincent Blok is eigenaar van Fascinatio Sports, Personal Trainer en voormalig Europees Kampioen Kickboksen (2015);

Peter Paul Coppes, mede-praktijkhouder van Psychologiepraktijk van Buuren voormalig topmanager van Unilever, FrieslandCampina, Douwe Egberts en Rabobank

 

 

Het programma bestaat uit de volgende fases:

 

WEEK 1-3:

 

Bestaat uit:

 

• Werknemer wordt binnen 5 dagen opgeroepen voor een intake bij de psycholoog;

• Werknemer wordt binnen 5 dagen opgeroepen voor een intake bij de personal trainer;

• Diverse testen worden afgenomen en een Plan van Aanpak wordt vastgesteld;

• Dit Plan van Aanpak wordt besproken met bedrijfsarts en/of werkgever.

 

MAAND 1-3

 

Bestaat uit:

 

• Wekelijks een. gesprek met de psycholoog;

• Twee keer per week trainen met de personal trainer;

• Wekelijks psycho-educatie over relevante onderwerpen persoonlijkheid, perfectionisme, sub-assertiviteit en controlebehoefte;

• Geen contact met werkgever, en geen werk.

 

MAAND 4 - 6

 

Bestaat uit:

 

• Om-de-week gesprek met de psycholoog;

• Twee keer per week trainen waaronder 1 keer met de personal trainer;

• Om-de-week psycho-educatie over relevante onderwerpen persoonlijkheid, perfectionisme, sub-assertiviteit en controlebehoefte;

• Gedeeltelijke re-integratie op het werk;

• Twee evaluaties met bedrijfsarts en/of werkgever.

 

 

Met een vaste psycholoog worden regelmatig gesprekken gevoerd op basis van een probleemanalyse. Daarnaast wordt een e-health module aangeboden met informatie en opdrachten. Standaard meten we effectiviteit en tevredenheid. In overleg en uitsluitend na goedkeuring van de werknemer, kan schriftelijke terugkoppeling aan de bedrijfsarts of aan de huisarts worden gegeven. Zonodig adviseren wij over doorverwijzing.

 

Neem contact op
VIND JOUW WERKPLEZIER WEER TERUG

"Ik help je om je sterke kanten in te zetten om je klachten de baas te worden."

Melissa van Buuren | Psycholoog